Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

β) Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και οι τροποποιήσεις του
όπως ισχύουν,

γ) Το υπ. αρ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»,

δ) Την υπ. αρ. 68/22-05-2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ

ε) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή με τους ακόλουθους όρους :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .

  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές .

  • Ο τόπος διενέργειας του έλεγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67132 , Ξάνθη ).

  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου ,θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2018 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο .

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Λογιστών πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου 

β) Οικονομική προσφορά

γ) Πιστοποιητικά ελέγχου από είκοσι (20) Δ.Ε.Υ.Α. αντίστοιχου μεγέθους στις όποιες έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης σύμφωνα με τον Ισολογισμό του έτους 2017 ανήλθε σε 5.909.019,25€ ενώ το σύνολο του ενεργητικού 31.003.369,60€.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην όποια θα δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε περίπτωση πουείναι ανάδοχος (χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας . Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67132 , Ξάνθη , έως και την 18η Ιουνίου 2018 και ώρα 14.30.Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια υπηρεσία. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2018 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου . 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  . Καθώς επίσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 8.100,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 61.90.01.0000 και 54.00.61.0023.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη εδώ