Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την 83/15-06-2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) Ιατρό Εργασίας ο οποίος ,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

 1. Είναι Ιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου

 2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο

 3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009, είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009, εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010.

Αρ. Εργαζομένων

Κατηγορία

Ώρες Ετήσιας Απασχόλησης/εργαζόμενο

Ώρες Ετήσιας Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας    

57 Β 0,60 34,20
38 Γ 0,40 15,20
Σύνολο 95 Σύνολο 49,40 ώρες
 

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης Ιατρού Εργασίας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.
 
Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε στις 75 ώρες ετησίως για τον Ιατρό Εργασίας με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 35,00€ ανά ώρα δηλαδή σύνολο δαπάνης 2.625,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους, α) το φάκελο με την αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
 
Προσφορές δύναται να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΞ, μέχρι και την 02/07/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΞ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
 
Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 328 στον υποψήφιο/α που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση:

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και αναγνωρισμένο της αλλοδαπής

 2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

 3. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου

 4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο

 5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά

 6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος/α ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (άρθ. 9 παρ. 4) & στο Ν. 3996/2011 (άρθ. 29 παρ. 3)

 7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 3850/2010 (άρθ. 16 παρ. 2)

 8. Βιογραφικό Σημείωμα

 9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 10. Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης (για άνδρες)

 11. ΦΕΚ σύστασης (σε περίπτωση εταιρείας)

 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην όποια θα δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε περίπτωση που είναι ανάδοχος .

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και στην περίπτωση που αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.. Παράλληλα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, ενώ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον Ιατρικό Σύλλογο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση εδώ