Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την:
     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανωτέρω κατηγορία, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ..
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. προκειμένου να παραλάβουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την οικονομική προσφορά που αφορά την ανωτέρω προμήθεια. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Τέρμα 4Ης Οκτωβρίου Ξάνθη (Γραφείο 1), εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας δηλαδή έως 25/03/2019 ημέρα Δευτέρα.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , παρακαλούμε, να δηλώσετε ότι θα μας καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά αν είστε ανάδοχος :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου εξαμήνου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως :1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό επιμελητήριο
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 62.07.04.0005 και 54.00.62.0023 του προϋπολογισμού έτους 2019 .

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη εδώ