Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα παρατάσεων σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 για την ανάθεση συνολικά του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΠΟΘΗΚΩΝ» με CPV 45232420-2 Εκτιμώμενης αξίας 26.952,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη εδώ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ