Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)  διακηρρύσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ ΙΙ)» Εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

με κριτήριο την

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Κατεβάστε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Κατεβάστε εδώ την Διακήρυξη Δημοπρασίας

Κατεβάστε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κατεβάστε εδώ την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κατεβάστε εδώ τον Προυπολογισμό της Μελέτης

Κατεβάστε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Κατεβάστε εδώ την Τεχνική Περιγραφή Υποχρεώσεων

Κατεβάστε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης